WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY ::"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca..." Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi - Klasa SZÓSTA

Moja klasa

Dzień Samorządności - 15.04.2013

Ilość zdjęć: 9

Dnia 15 kwietnia 2013 roku, wzorem lat ubiegłych, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Samorządności. W tym dniu, uczniowie klasy VI wcielili się w role nauczycieli i zamiast nich prowadzili zajęcia lekcyjne. Dzięki temu doświadczeniu, szóstoklasiści mieli szansę przekonać się, jak ciężki jest zawód nauczyciela. Po 4 godzinach lekcyjnych, uczniowie klas młodszych udali się na salę gimnastyczną, aby uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla nich grach i zabawach. Był to czas na rozładowanie energii po całym dniu pracy. Na piątej godzinie lekcyjnej, gdy uczniowie klas 0-III udali się już do domów, przyszła pora na zawody dla klas starszych. Dzień Samorządności w roku szkolnym 2012/2013 upłynął w przyjaznej i dowcipnej atmosferze.

pokaż więcej »

Zabawa choinkowa

Ilość zdjęć: 9

Dnia 8 lutego 2013 roku w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa. O stronę muzyczną zadbał zamówiony specjalnie na te okazję DJ.Dzieci młodsze bawiły się od godziny 12 do 15, zaś młodzież starsza od 16 do 20.Po zabawię dzieci udały się na zasłużone ferie.

pokaż więcej »

Szkolne Spotkanie Opłatkowe "Gdy zapada grudniowa noc..." - 20 grudnia 2012 r.

Ilość zdjęć: 17

Zbliżający się czas Bożego Narodzenia to czas, w którym nasze myśli biegną ku nowo narodzonemu Chrystusowi. Ten radosny czas w naszej szkole wypełniliśmy Spotkaniem Opłatkowym, które odbyło się 20 grudnia 2012 r. Uczniowie z klas 0, III i IV przybliżyli wszystkim obecnym scenkę szukania przez Maryję i Józefa miejsca na nocleg w drodze do Betlejem, narodzin Zbawiciela, pokłon pastuszków, Trzech Mędrców, a także zwyczaj kolędowania (chodzenia kolędników po domach). Po obejrzeniu inscenizacji p.t. "Gdy zapada grudniowa noc..." nastąpiły niezwykłe chwile dzielenia się chlebem i składania serdecznych życzeń.

pokaż więcej »

Udział pocztu sztandarowego w uroczystych obchodach 10 - lecia nadania imienia Gimnazjum w Trzeszczanach

Ilość zdjęć: 6

Poczet sztandarowy z naszej szkoły uczestniczył w uroczystych obchodach 10 - cio lecia nadania imienia Papieża Jana Pawła II Gimnazjum w Trzesczanach. Uczniowie najpierw wzięli udział w uroczystej mszy, celebrowanej przez biskupa Mariusza Leszczyńskiego, następnie udali się do budynku gimnazjum, aby wspólnie obejrzeć montaż słowno - muzyczny, przygotowany z tejże okazji.

pokaż więcej »

Dzień Edukacji Narodowej - 12 października 2012 r.

Ilość zdjęć: 29

Dnia 12 października 2012 roku uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Na początku uroczystości został zaprezentowany program artystyczny, w którym uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieledwi z klas 3-6 (pod kierunkiem pań Jolanty Mazurek i Anny Malec) przedstawili za pomocą słowa, gestu i piosenku klimat szkolnego życia. Po wystąpieniu dyrektor szkoły pan Henryk Świst, przekazał wszystkim pracownikom szkoły życzenia dalszych sukcesów w tak odpowiedzialnej i trudnej pracy oraz wręczył nagrody pieniężne. Życzenia nauczycielom jak i pracownikom szkoły złożyli również obecni na uroczystości Wójt Gminy Trzeszczany, pan Mirosław Kutera oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna Krawczyk. Obecność pana wójta związana była również z tym, iż w tym roku szkolnym pan dyrektor Henryk Swist oraz pani Feliksa Perehubka otrzymali nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia, ufundowane przez organ prowadzący.

pokaż więcej »

Rocznica napaści ZSRR na Polskę - 24 września 2012

Ilość zdjęć: 12

24 września, jak co roku uroczyście upamiętniliśmy rocznicę napadu Związku Radzieckiego na Polskę. To właśnie wtedy w okolicach Nieledwi w 1939 roku miała miejsce jedna z bitew kampanii wrześniowej, starcie oddziałów polskich (szwadronu konnego Policji Państwowej z Warszawy, szwadronu zapasowego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz batalionu chemicznego) z oddziałami Armii Czerwonej. 23 września w rejonie Hrubieszowa 8. Korpus Strzelecki Armii Czerwonej przekroczył rzekę Bug. Składał się on z 44. i 81. dywizji strzeleckich. Pomiędzy Strzyżowem a Hrubieszowem batalion rozpoznawczy 81. ds stoczył walkę z polskim pododdziałem, o nieznanej obecnie nazwie. Nieco później tego samego dnia inny – złożony z resztek rozbitych wcześniej formacji – oddział polski kierował się na południe, lecz niespodziewanie drogę zastąpiła mu piechota sowiecka. Dowódca zdecydował się przełamać sowiecki kordon szturmem. Początkowo (prowadzona przez policjantów) szarża około 400 polskich kawalerzystów oraz ostrzał z 36 moździerzy 81 mm, będących na uzbrojeniu batalionu chemicznego, spowodował panikę i duże straty w szeregach piechoty nieprzyjaciela. Sytuację na niekorzyść Polaków odmieniło użycie przez Sowietów ukrytej za wzgórzami – w dolinie Bugu – formacji pancernej, w efekcie czego oddział polski został okrążony i – po krwawej walce – zmuszony do poddania się. Podczas wyżej wspomnianych wydarzeń bohaterską śmiercią polegli żołnierze Józef Raut, Wojciech Nierychlewski i Jan Krzywonos. Pomnik ku ich czci, pielęgnowany przez Samorząd Uczniowski z naszej szkoły, jest miejscem który co roku gromadzi władze gminy, mieszkańców Nieledwi, uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu gminy Trzeszczany.

pokaż więcej »

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Ilość zdjęć: 3

DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELEDWI ODBYŁA SIĘ UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013. O GODZINIE 8.00 W KOŚCIELE W NIELEDWI ODPRAWIONA ZOSTAŁA MSZA W INTENCJI PARAFIAN. PO NIEJ WSZYSCY UDALI SIĘ PRZED BUDYNEK SZKOŁY. TAM WŁAŚNIE PAN DYREKTOR OGŁOSIŁ ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013. POWITAŁ NA POCZĄTKU UCZNIÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KTÓRZY ZAPEWNE NIE BEZ OBAWY PO RAZ PIERWSZY PRZEKROCZYĆ MIELI MURY NASZEJ SZKOŁY. POTEM POZDROWIŁ RÓWNIEŻ UCZNIÓW KLAS STARSZYCH, KTÓRZY WYPOCZĘCI I CHŁONNI WIEDZY WRÓCILI PO WAKACJACH ABY POGŁĘBIAĆ SWOJE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI. W UROCZYSTOŚCI UCZESTNICZYLI: PAN DYREKTOR HENRYK ŚWIST, GRONO NAUCZYCIELSKIE, KSIĄDZ PROBOSZCZ JANUSZ GRANDA, PRZEDSTAWICIELKA RADY RODZICÓW PANI JUSTYNA KRAWCZYK, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, RODZICE ORAZ UCZNIOWIE. Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW EDUKACYJNYCH.

pokaż więcej »

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 - 29 czerwca 2012 r.

Ilość zdjęć: 47

Dnia 29 czerwca 2012 roku w naszej szkole po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, tym razem obwieszczając rozpoczynające się upragnione wakacje. Jak co roku nie zabrakło łez, gdyż dzień ten był również ostatnim dniem szóstoklasistów, jako uczniów naszej szkoły. Na pożegnanie przygotowali oni bardzo ciekawy montaż słowno - muzyczny. Złożyli na ręce pana Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz pracowników szkoły serdeczne podziękowania za wspólnie spędzone chwile. Bardzo ciekawym elementem akademii były skecze, przedstawiające realia szkolne w sposób humorystyczny. Na koniec szóstoklasiści postanowili przypomnieć wszystkim te ostatnie 7 lat spędzonych w naszej szkole. Prezentacja przez nich przygotowana zawierała najciekawsze wspólne zdjęcia z klas 0-VI. Pan Dyrektor wręczył uczniom klasy VI wyróżnienia, nagrody, dyplomy i świadectwa. Następnie wspólnie z wychowawcami klas oraz przewodniczącą Rady Rodziców, panią Justyną Krawczyk nagrodził najlepszych uczniów z klas I - V. Na koniec życzył wszystkim szczęśliwych i udanych wakacji. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do swoich klas.

pokaż więcej »

Aplikacja do nauki tabliczki mnożenia